Inspiruj se od Google - rozdíl mezi nejlepšími a nejhoršími manažery

Inspirace

V roce 2008 ve společnosti Google proběhl průzkum pod názvem projekt Oxygen.

Na počátku byla hypotéza, že kvalita manažera nemá žádný vliv na pracovní výkon týmu. Inženýři v Google byli přesvědčeni, že na manažerech nezáleží. Brali je spíš jako nutné zlo, jako někoho, kdo vytváří byrokracii, překáží a vše jen komplikuje.

Průzkum se zaměřil na zjištění toho, co manažeři s nejlepšími pracovními výkony dělají jinak a jak je hodnotí tým.

Googleři s nejlepšími šéfy hodnotili některé aspekty práce až o 18% lépe než ti s těmi nejhoršími šéfy. Mezi hlavní aspekty pro rozdílné hodnocení patří:

  • rozhodování o kariérním postupu je férovější, každé povýšení je zasloužené,
  • nastavené cíle jsou reálné a jejich šéf jim v jejich dosažení užitečným rádcem a pomocníkem,
  • rozhodování je rychlé se zvážením různých hledisek, zdroje jsou dobře rozloženy
  • členové týmu k sobě navzájem přistupují nehierarchicky a s úctou, při rozhodování pracují s fakty a neintrikují proti sobě
  • mohou se dostatečně podílet na rozhodování a mají možnost dotahovat svoji práci do konce
  • mohou svobodně udržovat rovnováhu mezi prací a osobním životem.

Týmy pracující pro ty nejlepší manažery měly také lepší výkonnost nižší fluktuaci. Kvalita manažera byla v podstatě nejlepším prediktorem toho, zda zaměstnanec odejde nebo zůstane. To nasvědčuje tomu, že lidé neodchází od firem, ale od špatných manažerů.

zdroj:
BOCK, Laszlo. Nová pravidla: Google - pohled zevnitř : změní váš přístup k životu i práci. Přeložil Bronislava BARTOŇOVÁ. Praha: Práh, 2015. ISBN 978-80-7252-582-9.

Prohlédni si konkrétní šéfy na winwinjob.cz, s kterými můžeš pracovat.

Mohlo by tě zajímat

Spustili jsme soutěž Duely šéfů

Spustili jsme soutěž Duely šéfů. Každých 14 dní můžeš vybírat mezi dvěma rozdílnými světy. Rozhodneš se, co ti sedí a s čím nechceš mít nic společného. Svoji volbu můžeš sdílet...

Přečti si více

Náš příběh

Téměř 20 let pomáhám lidem hledat novou práci a být v práci spokojenější. Stejně tak pomáhám firmám hledat nové lidi. Žádný pracovní server ani headhunter nedokáže zájemcům o práci říct...

Přečti si více