Za vším hledej manažera

Inspirace

Často se manažery stávají lidé, kteří pracují ve firmě dlouhá léta nebo se ukázali být největšími experty v oboru. Kde je ale psáno, že takový člověk oplývá manažerskými a možná hlavně lídrovskými vlastnostmi a dovednostmi? A jak vysvětlit expertovi v týmu, že udělat z něj manažera nemusí být pro něj zrovna vhodnou odměnou za odvedenou práci, i když on si to možná myslí?

Schopnost pozitivní motivace

Manažer je v práci klíčová osoba ve více aspektech, než si možná myslíme.

Hovoří o tom například kniha It´s the manager, která vznikla na základě celosvětové studie společnosti Gallup (nadnárodní poradenská a analytická společnost) o tom, jakým směrem se dnes vyvíjí pracovní prostředí. Dva nejčastější důvody, které vedou k povýšení na manažera (jak uvedly tisíce lidí, kteří se zúčastnili této studie), jsou:

1. úspěch v samostatné nemanažerské roli

2. odsloužené roky

To zní férově, co myslíte? Jenže! Často jsou do rolí vedoucích jmenováni ti největší specialisté z týmu, kteří si navíc zaslouží „lepší“ pozici - za ta léta, co už tam pracují, že? Nelze říct, že by tyto vlastnosti nebyly vhodné pro manažera. Ale způsob "odměňování" jmenováním do vedoucí pozice za vysezené roky nestačí k tomu, abychom ve firmě měli skvostné a schopné šéfy a lídry.

Jeden ze dvou zaměstnanců opouští zaměstnání kvůli šéfovi. A pouze dvě z deseti osob souhlasí s tím, že jsou řízeni způsobem, který je motivuje a díky němu podávají skvělé výkony.

Takže jaký typ šéfa nebude příčinou toho, že vám utečou všechny hvězdy pryč z týmu? A jaký způsob vedení lidí je motivující?

Manažer hraje klíčovou roli v tom, jak se zaměstnanec na pracovišti cítí a má přímý vliv na jeho pracovní náboj.  Lidé v práci potřebují kouče, aby sami v sobě našli sílu a sebedůvěru se posouvat, ne šéfa, který diktuje, jaký dílčí úkol kdo ten den má splnit. Dává to smysl? Potřebují někoho, kdo jim připomene nebo vyzdvihne jejich kvality a neomezuje se na bazírování na přesném čase příchodu a odchodu z práce a odpracovaných hodinách.

Říkáte si, že to není nic nového, ale stále toto není tak běžná praxe, jak by se mohlo zdát. Někteří manažeři stále netuší, jak ve svých lidech podporovat jejich potenciál jinak než pochvalou, povýšením nebo zvýšením platu. A vedení společnosti je v tom často podporuje.

Proč se často zaměstnanci mohou cítit nedocenění?

Pokud nás napadne, že bychom měli člověka za práci odměnit, měli bychom zvážit formu této odměny. Odměnou nemusí být povýšení, ačkoli každý zaměstnanec potřebuje mít příležitost růst, nemusíme růst omezovat jen na vyšší příčku kariérního žebříčku. Pokud neumožníme člověku růst, dřív nebo později bude mít tendenci odejít.

V poslední době jsem různě v restauracích, kavárnách, tramvaji atd... odposlechla tolik rozhovorů, kde hlavním tématem byla otázka: "A proč jsi odtamtud vlastně odešla?" "Už  jsem tam neměl(a) příležitost růst". A řeč byla o práci. To je začátek konce. Totiž ne každý potřebuje povýšit, aby cítil svůj osobní rozvoj.

Jednou z cest, jak šéf může podpořit rozvoj členů svého týmu, je to, že je podpoří v tom dát okolí najevo, v čem je opravdu dobrý. Vyzdvihnout jeho kladné vlastnosti a to, v čem daný zaměstnanec vyniká. Lidé jsou dle výše zmíněné studie až dvakrát zapálenější pro věc, když si šéf všímá jejich silných stránek.

Přirozená motivace

Ptáte se tedy, šéfové, jak ze sebe udělat opravdu kvalitního leadera?

Místo toho, abyste trvali pouze na striktním dodržování všech psaných pravidel společnosti je důležité najít způsob, jak umožnit zaměstnancům vynést na světlo jejich vlastní nápady a představy o jejich posunu a rozvoji. Ať si najdou vlastní cestu. Ať Vás s ní seznámí.

A pokud jste ve vedení společnosti, podpořte své manažery, aby rozvíjeli potenciál lidí ve svých týmech a dejte si záležet na tom, koho vybíráte a koho povyšujete. Chcete v roli manažera někoho, kdo má výborné znalosti a zkušenosti anebo někoho, kdo si ví rady, jak postavit tým a vytěžit silné stránky všech tak, aby se vzájemně doplňovaly? Někoho, kdo dá svým lidem důvěru, aby dělali to nejlepší, co umí, den za dnem, hodinu za hodinou…

A oni? Budou Vás následovat...

inspirováno JESSICA BUONO : https://www.gallup.com/workplace/246080/leadership-style-companies-often-overlook.aspx

Mohlo by tě zajímat

Vysněná práce / 1. díl

Každý by ji chtěl! Ano, mluvíme o ní – vysněné práci, při které člověk zapomíná, kolik je hodin. Co to ale znamená, mít dream job? A vůbec, jak takovou práci najít?...

Přečti si více

S dobrým šéfem se vždycky domluvíte...

Petr Šimčík je kodér. Do firmy Programmatic media se ale původně se hlásil na pozici grafika. Jak sám říká, na úvodní schůzce se šéfem se domluvili na všem. Jak se to podařilo?...

Přečti si více